Object

Title: Z Mickiewiczowskiego bestiariusza. Owady i robaki w „Dziadach”

Creator:

Igliński, Grzegorz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Axer, Strindbergowski wariant Mickiewiczowskiego kołatka, w: tegoż, Filolog w teatrze, Warszawa 1991, s. 187. ; 2. J. Bachórz, Fauna w słowniku Mickiewicza, w: tegoż, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, s. 86–87. ; 3. J. Bachórz, O „zwierzyńcu” A. Mickiewicza (rekonesans wstępny), w: Literacka symbolika zwierząt, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1993, s. 96. ; 4. J. Banaszak, Przegląd systematyczny owadów, Bydgoszcz 1994, s. 59. ; 5. G. Belke, O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu i o sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby, Żytomierz 1861, s. 99. ; 6. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1999, s. 194. ; 7. J.C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś i L. Ryś, Poznań 1998, s. 109. ; 8. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 94. ; 9. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór il. i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 285. ; 10. J.W. von Goethe, Der Wandrer, w: Goethes Werke, Bd. 1: Gedichte und Epen, erster Band, Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von E. Trunz, Hamburg 1952, s. 41. ; 11. J.W. Goethe, Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Konopka, Warszawa 1962, s. 72, w. 404–407. ; 12. J.W. von Goethe, Faust. Eine Tragödie, w: Goethes Werke, Bd. 3: Dramatische Dichtungen, erster Band, Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von E. Trunz, Hamburg 1949, s. 21, w. 402–405. ; 13. J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. opatrzył A. Pomorski, Warszawa 1999, s. 22. ; 14. J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. K. Lipiński, w: tegoż, Dzieła wybrane, wybór, wstęp i oprac. S.H. Kaszyński, t. 2: Dramaty, Poznań 2002, s. 305. ; 15. J.W. Goethe, Poezje, t. 2, oprac., wstęp i komentarz Z. Ciechanowska, Wrocław 1960, s. 268. ; 16. B. S. Jundziłł, Zoologia krótko zebrana, cz. 4: Owady i robactwo, Wilno 1807. ; 17. M. Kawa, Ten, który toczy nasze dusze i ciała… Robak i robactwo w kulturze i literaturze, Toruń 2011, s. 144–145. ; 18. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, Lublin 1995, s. 400. ; 19. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1997, s. 484–486. ; 20. K. Kluk, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie, t. 4: O owadzie i robakach, Warszawa 1780, s. 406. ; 21. S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 143–144. ; 22. A. Kotliński, Armata a sprawa polska. O niektórych aspektach „motywu artyleryjskiego” w polskiej literaturze romantycznej (rekonesans), w: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Warszawa 2008, s. 172–174. ; 23. J. Kott, Cudowny kołatek z mickiewiczowskiego kantorka, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 1: Wokół literatury, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991, s. 279. ; 24. K. Lipiński, Bóg, szatan, człowiek. O „Fauście” J.W. Goethego. Próba interpretacji, Rzeszów 1993, s. 57. ; 25. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003, s. 122–123. ; 26. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z.J. Nowak [i in.], t. 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993. ; 27. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z.J. Nowak [i in.], t. 3: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995. ; 28. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z. J. Nowak [i in.], t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 394. ; 29. J. Moore, Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców, przekł. M.M. Borowik [i in.], red. nauk. pol. przekł. W. Witaliński, Warszawa 2009, s. 55–72. ; 30. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2: Kultura duchowa, Warszawa 2010, s. 553–554. ; 31. A. Nawarecki, Mickiewicz i robaki, w: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, pod red. E. Graczyk, Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993, s. 13. ; 32. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni, Gdańsk 2002, s. 122–123. ; 33. S. Pigoń, Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza, w: tegoż, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury, wybór i oprac. J. Maślanka, Warszawa 1985, s. 222. ; 34. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993, s. 241. ; 35. G. Ritz, Seks, „gender” i tekst albo granice autonomii literackiej, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001, s. 274. ; 36. Z. Stefanowska, Świat owadzi w IV części „Dziadów”, w: tejże, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976, s. 50. ; 37. A. Strindberg, Do Damaszku. Część pierwsza, w: tegoż, Wybór dramatów, wybór, przekł. i przypisy Z. Łanowski, wstęp L. Sokół, Wrocław 1977, s. 365. ; 38. Słownik języka Adama Mickiewicza, red. nacz. K. Górski i S. Hrabec, t. 7: Prę–R, Wrocław 1971, s. 367–368. ; 39. Szkodniki naszych pól, ogrodów i lasów, sprzętów domowych itd. Ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych owadów, oprac. L. Wajgiel [właśc. Wajgel], Lwów 1875, s. 48. ; 40. A. Ważyk, Kilka myśli o romantykach, w: tegoż, Cudowny kantorek, s. 36–37, 49–55. ; 41. G. Winiarska, Dlaczego ćmy lecą do światła?, „Świat Nauki” 2007, nr 5, s. 88. ; 42. M. Zielińska, „Droga do Rosji”, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumowskiego, Warszawa 1996, s. 86–87. ; 43. A. Zipper, O przekładach Mickiewicza z Goethego, Lwów 1895, s. 3–7. ; 44. Zoologia. Bezkręgowce, red. E Grabdy, t. 1, cz. 2, Warszawa 1984, s. 432–435.

Issue:

9

Start page:

7

End page:

37

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68620 ; oai:rcin.org.pl:68620 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Feb 19, 2019

Number of object content hits:

960

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information