Obiekt

Tytuł: Z Mickiewiczowskiego bestiariusza. Owady i robaki w „Dziadach”

Twórca:

Igliński, Grzegorz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. J. Axer, Strindbergowski wariant Mickiewiczowskiego kołatka, w: tegoż, Filolog w teatrze, Warszawa 1991, s. 187.
2. J. Bachórz, Fauna w słowniku Mickiewicza, w: tegoż, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, s. 86–87.
3. J. Bachórz, O „zwierzyńcu” A. Mickiewicza (rekonesans wstępny), w: Literacka symbolika zwierząt, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1993, s. 96.
4. J. Banaszak, Przegląd systematyczny owadów, Bydgoszcz 1994, s. 59.
5. G. Belke, O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu i o sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby, Żytomierz 1861, s. 99.
6. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1999, s. 194.
7. J.C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś i L. Ryś, Poznań 1998, s. 109.
8. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 94.
9. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór il. i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 285.
10. J.W. von Goethe, Der Wandrer, w: Goethes Werke, Bd. 1: Gedichte und Epen, erster Band, Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von E. Trunz, Hamburg 1952, s. 41.
11. J.W. Goethe, Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Konopka, Warszawa 1962, s. 72, w. 404–407.
12. J.W. von Goethe, Faust. Eine Tragödie, w: Goethes Werke, Bd. 3: Dramatische Dichtungen, erster Band, Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von E. Trunz, Hamburg 1949, s. 21, w. 402–405.
13. J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. i posł. opatrzył A. Pomorski, Warszawa 1999, s. 22.
14. J.W. Goethe, Faust. Tragedia, przeł. K. Lipiński, w: tegoż, Dzieła wybrane, wybór, wstęp i oprac. S.H. Kaszyński, t. 2: Dramaty, Poznań 2002, s. 305.
15. J.W. Goethe, Poezje, t. 2, oprac., wstęp i komentarz Z. Ciechanowska, Wrocław 1960, s. 268.
16. B. S. Jundziłł, Zoologia krótko zebrana, cz. 4: Owady i robactwo, Wilno 1807.
17. M. Kawa, Ten, który toczy nasze dusze i ciała… Robak i robactwo w kulturze i literaturze, Toruń 2011, s. 144–145.
18. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, Lublin 1995, s. 400.
19. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1997, s. 484–486.
20. K. Kluk, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie, t. 4: O owadzie i robakach, Warszawa 1780, s. 406.
21. S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 143–144.
22. A. Kotliński, Armata a sprawa polska. O niektórych aspektach „motywu artyleryjskiego” w polskiej literaturze romantycznej (rekonesans), w: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Warszawa 2008, s. 172–174.
23. J. Kott, Cudowny kołatek z mickiewiczowskiego kantorka, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 1: Wokół literatury, wybór i układ T. Nyczek, Warszawa 1991, s. 279.
24. K. Lipiński, Bóg, szatan, człowiek. O „Fauście” J.W. Goethego. Próba interpretacji, Rzeszów 1993, s. 57.
25. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003, s. 122–123.
26. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z.J. Nowak [i in.], t. 1: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993.
27. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z.J. Nowak [i in.], t. 3: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995.
28. A. Mickiewicz, Dzieła, komitet red. Z. J. Nowak [i in.], t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 394.
29. J. Moore, Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców, przekł. M.M. Borowik [i in.], red. nauk. pol. przekł. W. Witaliński, Warszawa 2009, s. 55–72.
30. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2: Kultura duchowa, Warszawa 2010, s. 553–554.
31. A. Nawarecki, Mickiewicz i robaki, w: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, pod red. E. Graczyk, Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993, s. 13.
32. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni, Gdańsk 2002, s. 122–123.
33. S. Pigoń, Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza, w: tegoż, Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury, wybór i oprac. J. Maślanka, Warszawa 1985, s. 222.
34. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993, s. 241.
35. G. Ritz, Seks, „gender” i tekst albo granice autonomii literackiej, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001, s. 274.
36. Z. Stefanowska, Świat owadzi w IV części „Dziadów”, w: tejże, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976, s. 50.
37. A. Strindberg, Do Damaszku. Część pierwsza, w: tegoż, Wybór dramatów, wybór, przekł. i przypisy Z. Łanowski, wstęp L. Sokół, Wrocław 1977, s. 365.
38. Słownik języka Adama Mickiewicza, red. nacz. K. Górski i S. Hrabec, t. 7: Prę–R, Wrocław 1971, s. 367–368.
39. Szkodniki naszych pól, ogrodów i lasów, sprzętów domowych itd. Ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych owadów, oprac. L. Wajgiel [właśc. Wajgel], Lwów 1875, s. 48.
40. A. Ważyk, Kilka myśli o romantykach, w: tegoż, Cudowny kantorek, s. 36–37, 49–55.
41. G. Winiarska, Dlaczego ćmy lecą do światła?, „Świat Nauki” 2007, nr 5, s. 88.
42. M. Zielińska, „Droga do Rosji”, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumowskiego, Warszawa 1996, s. 86–87.
43. A. Zipper, O przekładach Mickiewicza z Goethego, Lwów 1895, s. 3–7.
44. Zoologia. Bezkręgowce, red. E Grabdy, t. 1, cz. 2, Warszawa 1984, s. 432–435.

Zeszyt:

9

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

37

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68620 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.1

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 251

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81620

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji