Obiekt

Tytuł: Spójność i regionalizacja miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle teorii grafów = Connectivity and regionalisation of urban settlement in Poland in the light of graph theory

Twórca:

Jażdżewska, Iwona

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 2 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule zastosowano teorię gafów do analizy spójności i regionalizacji miejskiej sieci osadniczej w Polsce w latach 1931, 1950 i 2002. Jako wierzchołki grafu przedstawiono miasta (w postaci punktów), a jako krawędzie grafu – odcinki łączące te miasta, które położone były w odległości do 25 km od siebie. Wykorzystano grafy proste, a wśród nich: pełne, regularne, spójne i niespójne. Sieć miast tworzy regularną i podwójnie spójną sieć połączeń na obszarach, na których jest ona trwale ukształtowana. Połączenia te rozrywają się w miarę spadku gęstości sieci. Ich kształt może wiele powiedzieć o własnościach regionalnych sieci osadniczej oraz historycznych etapach i stopniu rozwoju danej sieci. Analizę przeprowadzono za pomocą narzędzi GIS.

Bibliografia:

1. Cheung A.K.L., O'Sullivan D., Brierley G., 2015, Graph-assisted landscape monitoring, International Journal of Geographical Information Science, 29, 4, s. 580-605. ; - ; 2. Curtin K.M., 2007, Network Analysis in Geographic Information Science: Review, Assessment, and Projections, Cartography and Geographic Information Science, 34, 2, s. 103-111. ; -7. ; 3. Erath A., Löchl M., Axhausen K.W., 2009, Graph-theoretical analysis of the Swiss road and railway networks over time, Networks and Spatial Economics, 9, 3, s. 379-400. ; - ; 4. Gautama S., D'Haeyer J., Philips W., 2006, Graph-based change detection in geographic information using VHR satellite images, International Journal of Remote Sensing, 27, 9, s. 1809-1824; DOI: 10.1080/01431160612331392545 ; - ; 5. Gęstość zaludnienia w diecezji krakowskiej w drugiej ćwierci XIV w. na podstawie rejestrów Świętopietrza, 1961, Mapa 5 [w:] Historia Polski – tom 1 do roku 1764, mapy, PWN, Warszawa, opr. T. Ładogórski. ; 6. Gil J., 2011, Analysing the configuration of integrated multi-modal urban networks, Continuity, 100(2), 1. ; 7. Jażdżewska I., 2006, Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Economica, 7, s. 96-121. ; 8. Jażdżewska I., 2008, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 9. Jażdżewska I., 2008, Dlaczego warto stosować teorię grafów w badaniach geografii historycznej? Przykłady zastosowania, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 243-256. ; 10. Kansky K., 1963, Structure of Transportation Networks: Relationships Between Network Geometry and Regional Characteristics, Research Paper, 84, Department of Geography, University of Michigan, Michigan. ; 11. Królestwo Polskie i kraje ościenne ok. 1860 r., 1960, Mapa 15 [w:] Historia Polski – tom 2 do roku 1864, mapy, PWN, Warszawa, opr. J. Hulanicki, H. Rutkowski. ; 12. Królestwo Polskie Kazimierza Wielkiego i współczesne mu księstwa Piastów, 1961, Mapa 6 [w:] Historia Polski – tom 1 do roku 1764, mapy, PWN, Warszawa, opr. B. Kaczmarski. ; 13. Kulesza M., Koter M., 1998, Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej, [w:] A. Werwicki (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17-38. ; 14. Lin J., Chongcheng C., Wu J., 2013, CD-graph: planar graph representation for spatial adjacency and neighbourhood relation with constraints, International Journal of Geographical Information Science, 27, 10, s. 1902-1923; DOI: 10.1080/13658816.2013.769136 ; - ; 15. Maik W., 1979, Zastosowanie metod grafowych do hierarchizacji elementów systemu osadniczego, [w:] Z. Chojnicki (red.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, UAM, Seria Geografia, 18, s. 37-43. ; 16. Moriconi-Ebrard F., 1993, L'urbanisation du Monde, depuis 1950, Anthripos, Paryż. ; 17. Morgado P., Costa N., 2011, Graph-based model to transport networks analysis through GIS, [w:] Proceedings of European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, 2-5 September, Athens, Greece, s. 2-5. ; 18. Natapov A., Czamanski D., Fisher-Gewirtzman D., 2013, Can visibility predict location? Visibility graph of food and drink facilities in the city, Survey Review, 45, 333, s. 462-471. ; - ; 19. Patarasuk R., 2013, Road network connectivity and land-cover dynamics in Lop Buri province, Thailand, Journal of Transport Geography, 28, s. 111-123. ; - ; 20. Payne K.C., Dror M., 2015, Construction of a topographical road graph for bicycle tour routes, Sports Technology, 8, 1-2, s. 1-11. ; 21. Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego. Podział polityczny ziem polskich ok. r. 1250, 1961, Mapa 4 [w:] Historia Polski – tom 1 do roku 1764, mapy, PWN, Warszawa, opr. R. Cieśla. ; 22. Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu, PWN, Warszawa. ; 23. Ratajczak W., 1977, Metody grafowe w geografii ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 143-157. ; 24. Ratajczak W., 1992, Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948-1988, Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Seria Geografi a, 55, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 25. Rozenblat C., Pumain D., 2007, Firm linkages, innovation and the evolution of urban systems, [w:] P. Taylor B. Derudder, P. Saey, F. Witlox (red.), Cities in Globalization: Practices, Policies and Theories, Routledge, London – New York, s. 130-156. ; 26. Rozenblat C., Tissandier P., 2007, Commuter graphs and cities' polycentric cohesion, [w:] Proceedings of the 15th European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography (ECTQG), Montreux, Switzerland, s. 7-11. ; 27. Rozwój komunikacji na ziemiach polskich w latach 1864-1914, 1963, Mapa 10 [w:] Historia Polski tom 3 do roku 1864-1900, mapy, PWN, Warszawa, opr. J. Humnicki. ; 28. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. ; 29. Rydzewski T., 2001, Dostępność topologiczna na przykładzie sieci kolejowej województwa zachodniopomorskiego w 1999 r. [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Poznań, s.159-167. ; 30. Sööt S., 1975, National airline networks: A graph theoretic analysis, Cahiers de géographie du Québec, 19, 48, s. 461-474. ; - ; 31. Staropolskie Zagłębie Przemysłowe w latach 1815-1843, 1960, Mapa 13 [w:] Historia Polski tom 2 do roku 1864, mapy, PWN, Warszawa, opr. A. Borkiewicz. ; 32. Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, Studia KPZK PAN, 67, Warszawa. ; 33. Thomson R.C., Richardson D.E., 1995, A graph theory approach to road network generalisation, [w:] Proceeding of the 17th International Cartographic Conference, Barcelona, Spain, s. 1871-1880. ; 34. Weltrowska J., 2003, Rozwój systemu bankowego w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 35. Wilson R.J., 2000, Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 36. Zagożdżon A., 1970, Metody grafowe w badaniach osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii siedlisk, Przegląd Geograficzny, 42, 2, s. 335-348. ; 37. Ziemie polskie. Podział administracyjny ok. 1820 r., 1960, Mapa 9 [w:] Historia Polski tom 2 do roku 1864, mapy, PWN, Warszawa, opr. J. Humaniecki.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

89

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

213

Strona końc.:

231

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63055 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.2.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji