Obiekt

Tytuł: Przestrzeń czasu wolnego licealistów i seniorów w mieście dotkniętym procesami depopulacyjnymi – zmiany, zagrożenia, oczekiwania. Przykład Łodzi = Leisure space among high-school pupils and senior citizens – changes, threats and expectations exemplified by a case study involving Łódź

Twórca:

Duda, Michał. Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Instytucja nadająca tytuł:

przestrzeń czassu wolnego ; mapy mentalne ; rekreacja ; seniorzy ; licealiści ; Łódź

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród dwóch różniących się kategorii społecznych, niezwykle istotnych przy analizach związanych z depopulacją: ludzi młodych (ryzyko migracji) oraz wśród osób w zaawansowanym wieku (mniej mobilnych i pozostających w wyludniającym się mieście). Przedmiotem badań były oczekiwania związane z przestrzenią rekreacyjną licealistów w wieku około 18 lat oraz seniorów – słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Oczekiwania te zostały zbadane za pomocą metody kwestionariuszowej z użyciem tzw. map mentalnych – czyli odręcznych szkiców wyobrażeń przestrzennych. Na podstawie analiz wyodrębniono cechy wspólne oraz różnice w postrzeganiu przez obie kategorie badanych terenów spędzania czasu wolnego. Określono oczekiwane i pożądane elementy tej przestrzeni oraz wskazano kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzeni wyludniającego się miasta – Łodzi.

Bibliografia:

1. Appleyard D., 1969, City designers and the pluralistic city, [w:] L. Rodwin (red.), Planning Urban Growth and Regional Development, Cambridge, s. 422–452. ; 2. Audirac I., 2017, Shrinking cities: An unfit term for American urban policy?, Cities – International Journal of Urban Policy and Planning, 75, s. 1–5. ; 3. Bartnicka M., 1985, Wyobrażenia przestrzeni i ich badanie, Etnografia Polska, 29, 2, s. 25–37. ; 4. Bartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, Przegląd Geograficzny, 58, 1‐2, s. 165–189. ; 5. Bartnicka M., 1987, Preferencje mieszkaniowe warszawskich studentów – studium z geografii percepcji, Przegląd Geograficzny, 59, 4, s. 543–560. ; 6. Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji), Dokumentacja Geograficzna, 2, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 7. Bartnicka M., 1991, Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 8. Czapiński J., Panek T. (red.), 2015 Diagnoza społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa. ; 9. Derek M., 2014, Miejska przestrzeń czasu wolnego, [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 210–217. ; 10. Domański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, Przegląd Geograficzny, 58, 1–2, s. 143–163. ; 11. Domański B., Libura H., 1988, O geografii behawioralnej i percepcji raz jeszcze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 391–394. ; 12. Hartt M. D., 2016, How cities shrink: Complex pathways to population decline, Cities – International Journal of Urban Policy and Planning, 75, s. 38–49. ; 13. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2015, Łódź – miasto malejące. Porównanie z największymi miastami Polski, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 91–104. ; 14. Kowalczyk A., 1992, Percepcja środowiska miejskiego przez dzieci (na przykładzie Warszawy), [w:] B. Jałowiecki, H. Libura (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 257–271. ; 15. Kowalczyk A., Derek M., 2015, Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77, 1, s. 311–325. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.17 ; 16. Labus A., 2015, Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych, [w:] Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Forum Przestrzenie Miejskie, 12.06.2015, Katowice, s. 1–9 (materiały konferencyjne). ; 17. Libura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 18. Lynch K., 1960, The Image of the City, Cambridge. ; 19. Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 20. Madurowicz M. (red.), 2010, Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 21. Maison D., 2015, Jakościowe metody badań marketingowych, PWN, Warszawa. ; 22. Martinez-Fernandez C., Weyman T., Fol S., Audirac I., Cunningham-Sabot E., Wiechmann T., Yahagi H., 2016, Shrinking cities in Australia, Japan, Europe and the USA: From a global process to local policy responses, Progress in Planning, 105, s. 1–48. https://doi.org/10.1016/j.progress.2014.10.001 ; 23. Millington N., 2013, Post-industrial imaginaries: Nature, representation and ruin in Detroit, Michigan, International Journal of Urban and Regional Research, 37, 1, s. 279–296. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01206.x ; 24. Mordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 25. Oswalt P., 2005, Shrinking Cities,1, Hatje Cantz and Art Publishers, Ostfildern-Ruit. ; 26. Rykiel Z., 1991, Polskie wyobrażenia Hiszpanii, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 27. Skrzypek E., 2001, Czynniki kształtujące jakość życia [w:] J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomia niepełnosprawnym, jakość życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 239–245. ; 28. Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 47–62. ; 29. Szkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem – uwarunkowania, przemiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 30. Szukalski P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim, 15, s. 3–20. ; 31. Taylor Z., 1987, Geografia wyobrażeń, geografia percepcji czy geografia behawioralna?, Przegląd Geograficzny, 59, 1‐2, s. 135–138. ; 32. Taylor Z., 1988, Geografia wyobrażeń – w odpowiedzi B. Domańskiemu i H. Liburze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 395–397. ; 33. Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 34. Tobiasz-Lis P., 2014, Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy i perspektywy, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena Krytyczna, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–142. ; 35. Wojciechowski K. H., 1994, O przydatności badań percepcji krajobrazu, [w:] J. Bogdanowski (red.), O percepcji środowiska, Zeszyty Naukowe IE PAN, 9, s. 109–124. ; 36. Wright J. K., 1947, Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography, Annals, Association of American Geographers, 37, s. 1–15. https://doi.org/10.1080/00045604709351940 ; 37. Zimbardo Ph. G., 1999, Psychologia i życie, PWN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

90

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

331

Strona końc.:

352

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,6 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66308 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji