Obiekt

Tytuł: Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji = Cooperation, role and modes of transport in tourism and recreation

Twórca:

Taylor, Zbigniew (1946- ). Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 4 (2018)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł porządkuje i systematyzuje niektóre aspekty współdziałania transportu i turystyki. Po pierwsze, omawia i komentuje pięć ról jakie odgrywa transport we współczesnej turystyce według D. Halla (2008), tj.: (1) łączenie obszaru źródłowego z miejscem docelowym; (2) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie obszaru/regionu/kraju destynacji; (3) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie atrakcji turystycznej; (4) umożliwienie doświadczenia turystycznego dzięki podróży wzdłuż szlaku rekreacyjnego oraz (5) oddziaływanie jako centrum zainteresowania rekreacyjnego lub historycznego. W dalszej części artykuł przedstawia sposoby transportu w turystyce i rekreacji w podziale na transport lotniczy, wodny i lądowy. Każdy z wspomnianych sposobów odznacza się swoistą specyfiką, ma różne uwarunkowania, zalety i niedogodności, pełni różnorodne funkcje i cele, jest skierowany do różnych grup turystów. Światowe prawidłowości obserwowane w turystyce i rekreacji nie zawsze są zgodne z sytuacją w Polsce.

Bibliografia:

1. Badan B.S., Bhatt H., 2007, Transport for Travel and Tourism, Commonwealth, New Delhi. ; 2. Baird A., 1999, A comparative study of the ferry industry in Japan and the UK, Transport Reviews, 19, 1, s. 33–55. https://doi.org/10.1080/014416499295664 ; 3. Bebenow F., 2015, Turystyka kolejowa w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 4. Bentkowska-Senator K., Kordel K., 2008, Transport w turystyce. Część I, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz. ; 5. Buck S., Ley Z., 2004, Charter airlines: Have they a future?, Tourism and Hospitality Research, 5, 1, s. 72–78. https://doi.org/10.1057/palgrave.thr.6040007 ; 6. Butko I.I., Sitnikov W.A., 2006, Transportnoye obsłuživanie turizma, MarT, Moskva-Rostov-na-Donu. ; 7. Burns P., Novelli M. (red.), 2008, Tourism and Mobilities. Local-Global Connections, CABI, Wallingford-Cambridge, MA. ; 8. Conlin M.V., Bird G.R. (red.), 2014, Railway Heritage and Tourism. Global Perspectives, Channel View Publications, Bristol-Buffalo-Toronto. ; 9. Dickinson J., Lumsdon L., 2010, Slow Travel and Tourism, Earthscan, Abingdon-New York. ; 10. Dickinson R.H., Vladimir A.N., 2007, Selling the Sea: An Inside Look at the Cruise Industry, John Wiley & Sons, Hoboken. ; 11. Dobruszkes F., 2006, An analysis of European low-cost airlines and their networks, Journal of Transport Geography, 14, 4, s. 249–264. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.08.005 ; 12. Dobruszkes F., Mondou V., 2013, Aviation liberalization as a means to promote international tourism: The EU-Morocco case, Journal of Air Transport Management, 29, s. 23–34. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2013.02.001 ; 13. Doganis R., 2006, The Airline Business, Routledge, London-New York. ; 14. Doganis R., 2010, Flying Off Course. Airline Economics and Marketing, Routledge, London-New York. ; 15. Dunlop G., 2002, The European ferry industry – challenges and changes, International Journal of Transport Management, 1, 2, s. 115–116. https://doi.org/10.1016/S1471-4051(02)00005-8 ; 16. Duval D.T., 2007, Toursim and Transport. Modes, Networks and Flows, Channel View Publications, Clevendon-Buffalo-Toronto. ; 17. Fullagar S., Markwell K., Wilson E. (red.), 2012, Slow Tourism. Experiences and Mobilities, Channel View Publications, Bristol-Buffalo-Toronto. ; 18. Gardzińska A., Meyer B., 2008, Znaczenie lotów czarterowych i niskokosztowych w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce, [w:] A.Panasiuk, M.Pluciński (red.), Transport lotniczy i morski w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, 491, s. 135–143. ; 19. Graham A., 2006, Have major forces driving leisure airline traffic changed?, Journal of Air Transport Management, 12, 1, s. 14–20. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2005.09.002 ; 20. Graham A., Papatheodorou A., Forsyth P. (red.), 2008, Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel, Ashgate, Aldershot-Burlington. ; 21. Graham B., 1998, Liberalization, regional economic development and the geography of demand for air transport in the European Union, Journal of Transport Geography, 6, 2, s. 87–104. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(98)00003-9 ; 22. Gross S., Klemmer L., 2014, Introduction to Tourism Transport, CABI, Wallingford-Boston, MA. https://doi.org/10.1079/9781780642147.0000 ; 23. Guiver J., Lumsdon L., Weston R., Ferguson M., 2007, Do buses help meet tourism objectives? The contribution and potential of scheduled buses in rural destination areas, Transport Policy, 14, 4, s. 275–282. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.02.006 ; 24. Hall D.R., 1999, Conceptualising tourism transport: Inequality and externality issues, Journal of Transport Geography, 7, 3, s. 181–188. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(99)00001-0 ; 25. Hall D., 2008, Transport, tourism and leisure, [w:] R. Knowles, J. Shaw, I. Docherty (red.), Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton, s. 196–211. ; 26. Halsall D.A. (red.), 1982, Transport for Recreation, IBG Transport Geography Study Group, Lancaster [Papers presented at the Autumn Conference of the Transport Geography Study Group, IBG, Ilkley College, September 1981]. ; 27. Halsall D.A., 2001, Railway heritage and the tourist gaze: Stoomtram Hoorn-Medemblik, Journal of Transport Geography, 9, 2, s. 151–160. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(00)00030-2 ; 28. Hoyle B.S., Knowles R.D. (red.), 1992, Modern Transport Geography, Belhaven Press, London-New York. ; 29. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1998, Modern Transport Geography, J. Wiley & Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto (2 wyd.). ; 30. Imhof R., Vogel M., Ruiz G., 2009, Mobility and protected areas in the Alps, eco-mont, 1, 1, s. 57–62. ; 31. Jankiewicz J., Huderek-Glapska S., 2016, The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different path of growth, Journal of Transport Geography, 50, s. 45–56. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.06.002 ; 32. Khadaroo J., Seetanah B., 2007, Transport infrastructure and tourism development, Annals of Tourism Research, 34, 4, s. 1021–1032. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.05.010 ; 33. Kizielewicz J., Urbanyi-Popiołek I., 2015, Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 34. Knowles R., Shaw J., Docherty I. (red.), 2008, Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton. ; 35. Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 36. Le-Klähn D.-T., Hall C.M., 2015, Tourist use of public transport at destinations – a review, Current Issues in Tourism, 18, 8, s. 785–803. https://doi.org/10.1080/13683500.2014.948812 ; 37. Le-Klähn D.-T., Gerike R., Hall C.M., 2014, Visitor users vs. non-users of public transport: The case of Munich, Germany, Journal of Destination Marketing & Management, 3, s. 152–161. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.12.005 ; 38. Lohmann G., 2009, Transport and Tourism. Developing Gateways as Tourist Destinations, LAMBERT, Köln. ; 39. Lohmann G., Duval D.T., 2011, Critical Aspects of the Tourism-Transport Relationship, Goodfellow Publishers, Oxford. ; 40. Lohmann G., Pearce D.G., 2010, Conceptualizing and operationalizing nodal tourism functions, Journal of Transport Geography, 18, 2, s. 266–275. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.05.003 ; 41. Lumsdon L., 2006, Factors affecting the design of tourism bus services, Annals of Tourism Research, 33, 3, s. 748–766. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.03.019 ; 42. Lumsdon L., Page S.J. (red.), 2004, Tourism and Transport. Issues and Agenda for the New Millenium, Elsevier, Amsterdam-San Diego-Oxford-London. ; 43. Lumsdon L., Peeters P., 2009, Transport and tourism: Is there a sustainable future?, Tourism and Hospitality Planning & Development, 6, 1, s. 1–5. https://doi.org/10.1080/14790530902846998 ; 44. Martín J.C., Román C., Espino R., 2008, Willingness to pay for airline service quality, Transport Reviews, 28, 2, s. 199–217. https://doi.org/10.1080/01441640701577007 ; 45. Osipova O. Ja., 2006, Transportoye obsłuživanie turistov, Akademia, Moskva. ; 46. Page S., 1994, Transport for Tourism, Routledge, London. ; 47. Page S., 2004, Transport and tourism, [w:] A.A. Lew, C.M. Hall, A.M. Williams (red.), A Companion to Tourism, Blackwell, Malden-Oxford-Carlton, s. 146–158. ; 48. Page S.J., 2005, Transport and Tourism. Global Perspectives, Pearson/Prentice Hall, Harlow (2 wyd.). ; 49. Page S.J., 2009, Transport and Tourism. Global Perspectives, Pearson/Prentice Hall, Harlow (3 wyd.). ; 50. Panasiuk A., Pluciński M. (red.), 2008, Transport lotniczy i morski w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, 491, Szczecin. ; 51. Patmore J.A., 1983, Recreation and Resources. Leisure Patterns and Leisure Places, Blackwell, Oxford. ; 52. Peeters P., Szimba E., Duijnisveld M., 2007, Major environmental impacts of European tourism transport, Journal of Transport Geography, 15, 2, s. 83–93. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2006.12.007 ; 53. Prideaux B., 2000, The role of transport in destination development, Tourism Management, 21, s. 53–63. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00079-5 ; 54. Prideaux B., Carson D. (red.), 2011, Drive Tourism. Trends and Emerging Markets, Routledge, London-New York. ; 55. Robbins D., Thompson K., 2007, Special issue on transport and tourist destinations, Journal of Transport Geography, 15, 2, s. 80–82. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2006.12.001 ; 56. Rutz W.O.A., Coull J.R., 1996, Inter-island passenger shipping in Indonesia: Development of the system, Journal of Transport Geography, 4, 4, s. 275–286. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(96)00028-2 ; 57. Sidaway R.M., 1982, Mobility and country recreation, [w:] D.A. Halsall (red.), Transport for Recreation, IBG Transport Geography Study Group, Lancaster. ; 58. Sorupia E., 2005, Rethinking the role of transportation in tourism, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, s. 1767–1777. ; 59. Speakman C., 2005, Tourism and transport: Future prospects, Tourism and Hospitality Planning & Development, 2, 2, s. 129–135. https://doi.org/10.1080/14790530500173647 ; 60. Taylor Z., 2016, Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passé?, Moravian Geographical Reports, 2016, 24, 4, s. 15–25. https://doi.org/10.1515/mgr-2016-0019 ; 61. Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monografie, IGiPZ PAN, 16, Warszawa. ; 62. Taylor Z., Ciechański A., 2017, Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 257, Warszawa. ; 63. Wang J., McOwan S., 2000, Fast passenger ferries and their future, Maritime Policy and Management, 27, s. 231–251. https://doi.org/10.1080/030888300411086 ; 64. Wheatcroft S., 1998, The airline industry and tourism, [w:] D. Ioannides, K.G. Debbage (red.), The Economic Geography of the Tourist Industry. A Supply-side Analysis, Routledge, London-New York, s. 159–179. ; 65. Williams G., 2001, Will Europe's charter carriers be replaced by 'no frills' scheduled airlines?, Journal of Air Transport Management, 7, s. 277–286. https://doi.org/10.1016/S0969-6997(01)00022-9 ; 66. Williams G., 2008, The future of charter operations, [w:] A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth (red.), Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel, Ashgate, Aldershot-Burlington, s. 85–102. ; 67. Załuska E., 2010, Turystyka kolejowa integratorem lokalnych inicjatyw, Transport i Komunikacja, 6, s. 72–74.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

90

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

531

Strona końc.:

555

Format:

Rozmiar pliku 2,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68039 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.4.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji