Obiekt

Tytuł: Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej = The issue of the division of East Prussia in the period of World War II

Twórca:

Eberhardt, Piotr (1935- ). Autor

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 4 (2018)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Bibliografia:

1. Buczek K., 1936, Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich, [w:] Dzieje Prus Wschodnich, 1, Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, Toruń, s. 3–78.
2. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, 1974, Książka i Wiedza, Warszawa.
3. Eberhardt P., 1992, Polska granica wschodnia, Editions Spotkania, Warszawa.
4. Eberhardt P., 2018, Powojenna zachodnia granica Polski wg projektu Biura Prac Politycznych z października 1940 roku, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 45–56.
5. Giertych J., 1930, Za północnym kordonem (Prusy Wschodnie), Skład Główny w Księgarni "Ossolineum", Warszawa.
6. Głogowiecki K., 1925, Nasi sąsiedzi i nasi sojusznicy, Biblioteka Pedagogiczna, Warszawa.
7. Grabski S., 1922, Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka, Warszawa.
8. Kałuski S., 2017, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe Dialog, Warszawa.
9. Kurnatowski J., 1925, Zagadnienie Prus Wschodnich, Związek Obrony Kresów Zachodnich, Poznań.
10. Leszczycki S., 1982, Miejsce dla Polski, Przegląd Techniczny, 61, s. 3–6.
11. Lewandowska I. (red.), 2012, Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Wydawnictwo Elset, Olsztyn.
12. Limanowski B., 1925, Mazowsze Pruskie, Skład Główny w Księgarni Robotniczej, Kraków.
13. Mroczko M., 1986, Polska myśl zachodnia 1918–1939. Kształtowanie i upowszechnienie, Instytut Zachodni, Poznań.
14. Musiał B., 2008, Niechaj Niemcy się przesuną. Stalin, Niemcy i przesunięcie granic Polski na Zachód, Arcana, 1, s. 128–158.
15. Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 rok, 1996, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 155, Olsztyn.
16. Pasierb B., 1990, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań.
17. Sienkiewicz W., 2012, Nadzieja i piekło. Polska 1914–1989, Wydawnictwo Demart, Warszawa.
18. Sławski S., 1925, Dostęp Polski do morza a interesy Prus Wschodnich, Drukarnia Gdańska, Gdańsk.
19. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, 1965, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
20. Srokowski S., 1925, Z krainy czarnego krzyża (Uwagi o Prusiech Wschodnich), Strażnica Zachodnia, Poznań.
21. Srokowski S., 1945, Prusy Wschodnie. Studium Geograficzne, Gospodarcze i Społeczne, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk – Bydgoszcz – Toruń.
22. Srokowski S., 1947, Prusy Wschodnie (Mazury, Warmia i Powiśle), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
23. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1917–1945, 1967, Książka i Wiedza, Warszawa.
24. Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 1972, Instytut Spraw Międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa.
25. Uziębło A., 1920, Walka o Mazowsze Pruskie, Ziemia, 6, 1, s. 14–25.
26. W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795 – 1950). O Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk (1939–1944), 1990, Wydawnictwo Volumen, Wrocław.
27. Wakar W., 1917, Program Terytorialny, "Polska" Pismo poświęcone zagadnieniom ideologii patryotycznej, 2: s. 1–16; 4: s. 14–16, 5: s. 15–16.
28. Wakar W. (Consilibus), 1926, Doświadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zadań chwili, Nakładem Biura Społecznego Literackiego, Warszawa.
29. Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej, [w:] T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelpin, s. 212–216.
30. Wańkowicz M., 1936, Na tropach Smętka, Biblioteka Polska, Warszawa.
31. Wrzesiński W., 1984, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
32. Wrzesiński W., 1993, O przyszłość państwową Królewca w latach II wojny światowej, [w:] M. Biskup, W. Wrzesiński (red.), Królewiec a Polska, Rozprawy i Materiały, 135, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 157–181.
33. Wrzesiński W., 1994, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

90

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

595

Strona końc.:

614

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68042 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.4.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji