Obiekt

Tytuł: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Interdaily changes in atmospheric pressure in the zone of the Polish Baltic coast

Twórca:

Koźmiński, Czesław (1932-) ; Michalska, Bożena

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Bielec-Bąkowska Z., 2007, Występowanie głębokich niżów i silnych wyżów nad Polską (1971–2000), [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach, przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 65–74.
2. Błażejczyk K., 1980, Próba oceny klimatu uzdrowiska metodą modelową, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 115–125.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Śmietanka M., 1998, Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 145–151.
5. Bogucki J., Dąbrowska A., Tyczka S., Wnuk B., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria: Podręczniki, 48, AWF, Poznań.
6. Boksa V.G., Boguckij B.V., 1980, Medicinskaja klimatologia i klimatoterapija, Izd. Zdorove, Kiev.
7. Falarz M. 1997, Ekstremalne wahania ciśnienia atmosferycznego w Krakowie na tle cyrkulacji atmosfery, [w:] Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne. Materiały sympozjum jubileuszowego PTGeof., 12–14 listopad, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Warszawa, s. 32–37.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
10. Kożuchowski K., 1995, Głębokie cyklony, antycyklony i cyrkulacja strefowa nad Europą (1960–1990), Przegląd Geofizyczny, 40, 3, s. 231–246.
11. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, AR w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
12. Parczewski W., 1962, Układy ciśnienia na poziomie morza w Polsce Środkowej, Przegląd Geofizyczny, 7(15), 2, s. 111–115.
13. Trepińska J., 2007, Ciśnienie atmosferyczne, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 41–54.
14. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., 2006, Pogoda a samobójstwa, Balneologia Polska, 1, s. 51–55.
15. Ustrnul Z., Czekierda D., 2000, Air pressure extreme during the instrumental observation period in Warsaw, [w:] B. Obrębska-Starkel (red.), Images of Weather of Climate, Prace Geograficzne, UJ, 108, s. 207–213.
16. Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

84

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:948 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.1.3

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji