Obiekt

Tytuł: Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych = Possible applications of the geoecosystem theory in the study of areas without outlets

Twórca:

Major, Maciej (geoekologia)

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Bertallanffy L., 1932, Theoretische Biologie, T.J. Borntraeger, Berlin.
2. Bertallanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
3. Chorley R.J., 1962, Geomorphology and General System Theory, U.S. Geological Survey Professional Paper, 500-B.
4. Chorley R.J., Kennedy B.A., 1971, Physical Geography, A System Approach, Prentice Hall, London.
5. Drwal J., 1975, Zagadnienia bezodpływowości na obszarach młodoglacjalnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański, Geografia, 3, s. 7–26.
6. Drwal J., 1982, Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych, Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie, 33, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
7. Drwal J., Hryniszak E., 2003, Obieg wody w wybranych geoekosystemach Pomorza Zachodniego, [w:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody – uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwa UAM, Poznań, 3, s. 127–137.
8. Kostrzewski A., 1986, Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do badań współczesnych środowisk morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski Północno-Zachodniej, Sprawozdania PTPN, 103 za 1984, s. 26–28.
9. Kostrzewski A. (red.), 1993a, Geoekosystem obszarów nizinnych, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, 6, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 11–17.
10. Kostrzewski A. (red.), 1993b, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Wybrane problemy, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
11. Kostrzewski A. (red.), 1993c, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Propozycje programowe, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
12. Kostrzewski A. (red.), 1995, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Propozycje programowe, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
13. Kostrzewski A., Zwoliński Z., 1992, Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorficznym górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie), Prace Geograficzne, IGPZ PAN, 155, Warszawa.
14. Kowalska A., 1970, Problemy metodyczne wyznaczania obszarów bezodpływowych na Niżu Środkowoeuropejskim, Przegląd Geograficzny, 42, 1, s. 105–111.
15. Kowalska A., 1971, Zagadnienie środkowoeuropejskich obszarów bezodpływowych w literaturze, Czasopismo Geograficzne, 42, 4, s. 353–363.
16. Major M., 2009, Charakter i funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

103

Strona końc.:

113

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:950 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.1.5

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji