Obiekt

Tytuł: O próbie zastosowania teorii chaosu do opisu ewolucji obszaru turystycznego = On an attempt at applying chaos theory in describing the evolution of a tourism area

Twórca:

Mazurkiewicz, Ludwik

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Agarwal S., 1997, The resort cycle and seaside tourism: An assessment of its applicability and validity, Tourism Management, 18, 1, s. 65–73. ; 2. Bertalanffy von L., 1951, An outline of general system theory, British Journal of the Philosophy of Science, 1, s. 134–165. ; 3. Bertalanffy von L., 1984, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa. ; 4. Butler R.W., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for the management of resources, Canadian Geographer, 24, 1, s. 5–12. ; 5. Butler R.W., 2006a, The Tourism Area Life Cycle – Applications and Modifications, Channel View Publications, Clevedon. ; 6. Butler R.W., 2006b, The Tourism Area Life Cycle – Conceptual and Theoretical Issues, Channel View Publications, Clevedon. ; 7. Chojnicki Z., 1988, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, Przegląd Geograficzny, 60, 4, s. 491–510. ; 8. Cooper C., Jackson S., 1989, Destination lifecycle: the Isle of Man case study, Annals of Tourism Research, 16, 2, s. 377–398. ; 9. Douglas N., 1997, Applying the lifecycle model to Melanesia, Annals of Tourism Research, 24, 1, s. 1–22. ; 10. Farrell B., Twinning-Ward L., 2005, Seven steps towards sustainability: Tourism in the context of new knowledge, Journal of Sustainable Tourism, 13, 1, s. 109–122. ; 11. Hovinen G., 2001, Revisiting the destination lifecycle model, Annals of Tourism Research, 29, s. 209–230. ; 12. Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków. ; 13. Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, s. 39–67. ; 14. Lundtorp S., Wanhill S., 2001, The resort lifecycle theory, Annals of Tourism Research, 29, 4, s. 947–964. ; 15. McDonald J. R., 2009, Complexity science: an alternative world view for understanding sustainable tourism development, Journal of Sustainable Tourism, 17, 3, s. 455–471. ; 16. Mc Kercher B., 1999, A chaos approach to tourism, Tourism Management, 20, 4, s. 425–434. ; 17. Oppermann M., 1998, What is new with the resort cycle?, Tourism Management, 19, 1, s. 169–180. ; 18. Prigogine L., Stengers R., 1985, Order out of Chaos. Man’s New Dialogue with Nature, Flamingo, London. ; 19. Russell R, Faulkner B., 1999, Movers and shakers: Chaos makers in tourism development, Tourism Management, 20, 4, s. 411–423. ; 20. Russell R, Faulkner B., 2004, Enterpreneurship, chaos and the tourism area lifecycle, Annals of Tourism Research, 31, 3, s. 556–579. ; 21. Szulc-Dąbrowiecka E., 2004, Farafra jako miejscowość turystyczna w latach 1993–2004, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, 81, s. 157–185. ; 22. Tempczyk M., 1998, Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo Cis, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

187

Strona końc.:

203

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1846 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.2

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji