Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Zmiany sieci hydrograficznej i zalesienia a melioracje regionu środkowej Obry (centralna Wielkopolska) w świetle danych historycznych i materiału kartograficznego = Changes of the hydrographic network and area under in the context of the Middle Obra melioration (central Wielkopolska region) in the light of historical data and cartographic material

Twórca:

Hildebrandt-Radke, Iwona ; Przybycin, Jan

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Białobok S., 1971, Wzrost lesistości i zadrzewienia a bilans wodny, Las Polski, 45, 12, s. 10.
2. Błaszczyk H., 1974, Rozwój lesistości Wielkopolski, Kronika Wielkopolski, 3(4), s. 3–73.
3. Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I., 2008, Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532.
4. Bykowski J., Napierała M., 2010, Efektywność ekonomiczna odbudowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych Kościańskiego Kanału Obry w ocenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 89–102.
5. Bykowski J., Przybyła Cz., 2010, Aktualne problemy funkcjonowania spółek wodnych na przykładzie działalności Spółki Wodnej Melioracji Nizin Odrzańskich, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 548, cz. I, s. 103–111.
6. Dynowska A., 1988, Przemiany stosunków wodnych, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław, s. 137–153.
7. Graf R., Kaniecki A., Medyńska-Gulij B., 2008, Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 11–27.
8. Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
9. Hładyłowicz K.J., 1932, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 12, Lwów.
10. Kaniecki A., 1991, Problem odwodnienia Niziny Wielkopolskiej w ciągu ostatnich 200 lati zmiany stosunków wodnych, [w:] Materiały Konferencji „Ochrona i racjonalnewykorzystanie zasobów wodnych w Regionie Wielkopolski”, Poznań, 18 grudnia1981, Urząd Wojewódzki, Poznań, s. 77–80.
11. Kaniecki A., 2007, Atrakcyjność starych przekazów kartograficznych dla współczesnych badań środowiskowych, [w:] B. Medyńska-Gulij, L. Kaczmarek (red.), Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11–22.
12. Kaniecki A., Brychcy D., 2010, Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 61(1), s. 145–156.
13. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
14. Kosturkiewicz A., Kędziora A., 1995, Problemy gospodarowania wodą na obszarach rolnych, [w:] Ryszkowski L, Bałazy S. (red.), Zasady ekopolityki w rozwoju obszarów wiejskich, PAN, Poznań, s. 73–98.
15. Krygowski B., 1961, Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1. Geomorfologia, PWN, Poznań.
16. Krygowski B., 1972, Nizina Wielkopolska, [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski, PWN, Warszawa, s. 186–223.
17. Kurnatowski S., 1968, Osadnictwo i jego rola w kształtowaniu krajobrazu, Folia Quaternaria, 29, s. 183–197.
18. Lipiński J., 2006, Zarys rozwoju oraz produkcyjne i środowiskowe znaczenie melioracji w świetle badań, Acta Scientarum Polonarum Formatio Circumiectus, 5 (1), s. 3–15.
19. Mapa hydrograficzna 1:50 000, 2001, arkusz M-33-10-A Leszno-Północ, Główny Geodeta Kraju, Rzeszów.
20. Ostromęcki J., 1957, Wstęp do melioracji wodnych, PWRiL, Warszawa.
21. Paluch J., 2006, Wielkopolskie Spółki Wodne 1842–1918, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Wągrowiec.
22. Przybyła Cz., 2008, Melioracje rolne (wodne) w Wielkopolsce na przestrzeni dwóch wieków na przykładzie melioracji w zlewni rzeki Obry, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 25, Szreniawa, s. 359–376.
23. Przybyła Cz., Mrozik K., Bykowski J., Kozaczyk P., Sielska I., 2008, Niedobory wody i potrzeby nawodnień w zlewni Kościańskiego Kanału Obry, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532.
24. Wilgat T., 1991, Zmiany stosunków wodnych pod wpływem gospodarki, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski – środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, s. 205–223.
25. Winiecki A., Drabiński A., 1995, Melioracje a ochrona przyrody – niezbędny kompromis, [w:] L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 107–121.
26. Wykowski J., 2006, Polskie lasy w Europie, Fakty. Magazyn Gospodarczy, 1 (19), styczeń/luty.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

323

Strona końc.:

342

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:2642 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.2

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji