Obiekt

Tytuł: Klimat akustyczny polskich uzdrowisk = The acoustic climate of Polish health resorts

Twórca:

Baranowski, Jarosław (1970– ) : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 1 (2020)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem badań była ogólna ocena stanu zagrożenia hałasem w uzdrowiskach polskich i trendu ich zmian w ostatnich 10 latach. W większości badanych uzdrowisk miejsca najbardziej narażone na nadmierny hałas, charakteryzowały się przekroczeniem dopuszczalnych normy. Jednocześnie, w każdym z nich znajdowały się obszary względnie ciche, gdzie normy hałasu były zachowane. Istotnym elementem opracowania było również wskazanie, jakie czynniki stanowią realne źródło hałasu i jakie działania naprawcze przynoszą oczekiwane efekty (studium przypadku: uzdrowiska Świnoujście i Kołobrzeg). Badania natężenia ruchu w obu uzdrowiskach wskazują na znaczący jego udział w strukturze klimatu akustycznego. Zwrócono uwagę na funkcje, jakie pełnią w dzisiejszych czasach uzdrowiska, gdyż rozszerzenie ich oferty prowadzi do przekształcenia w obiekty wielofunkcyjne. Powiązania działalności sanatoryjnej i turystycznej wyznaczają nową jakość w polskich uzdrowiskach, ich wielofunkcyjność wiąże się ze zwiększoną liczbą osób odwiedzających oraz z pogorszeniem warunków akustycznych w środowisku.

Bibliografia:

Augustyńska D., Kaczmarska A., Koton J., 2014, Hałas, http://www.ciop.pl/6466.html (11.04.2019).
Babisch W., Ising H., Gallacher J., 2003, Health status as a potential effect modifier of the relation between noise annoyance and incidence of ischaemic heart disease, Occupational and Environmental Medicine, 60, s. 739-745. https://doi.org/10.1136/oem.60.10.739
Baranowski J., Błażejczyk K., Milewski P., 2014, Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce - wstępne wyniki, Prace i Studia Geograficzne, 56, s. 17-36.
Błażejczyk K., Kuchcik M., 2017, Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej, [w:] I. Ponikowska, W. Kochański (red.), Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, Konstancin-Jeziorna, s. 83-102.
Cieślak A., 2014, Funkcja uzdrowiskowa i dziedzictwo kulturowe, jako katalizatory rozwoju małych miast, Problemy Rozwoju Miast, 11, 3/2014, s. 21-28.
Engel Z., Sadowski J., 2005, Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
GDDKiA, 2005, Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu.
GIOŚ, 2013, Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2012, Warszawa.
IGiPZ PAN, 2016, Instrukcja Nr 01/2016 Dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z dnia 02.01.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia pomiarów immisji hałasu na terenie stref A ochrony uzdrowiskowej oraz oceny klimatu akustycznego z punktu widzenia leczenia klimatycznego (maszynopis).
Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I., 2015, Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych, Prace Geograficzne, 249, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Koszarny Z., Szata W., 1987, Narażenie ludności Warszawy na hałas uliczny, cz. I i II, Roczniki PZH, 1-2, Warszawa.
Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013, Potencjał leczniczy klimatu Polski, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
Lercher P., 1996, Environmental noise and health: An integrated research perspective, Environmental International, 22, s. 117-129. https://doi.org/10.1016/0160-4120(95)00109-3
Pawlas K., 2015, Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko - aspekty medyczne, Medycyna Środowiskowa, 18, 4, 49-56.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku, Dz. U. 2012, poz. 1109.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz. U. Nr. 140, poz. 842.
Staples S.L., 1996, Human response to environmental noise, American Psychologist, 51, s. 143-150. https://doi.org/10.1037/0003-066X.51.2.143
Trybalska G., Namysłowski G., Morawski K., 1997, Hałas i jego wpływ na człowieka, Audiofonologia, 11, s. 295-301.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2017, poz. 1056).
van den Berg M., 2005, Influence of low frequency noise on health and well-being, Informal document No. GRB-41-8, Ministry of Environment, The Hague, Netherlands, http://www.unece.org/ trans/doc/2005/wp29grb/TRANS-WP29-GRB-41-inf08e.doc (19.12.2019).
WHO, 2009, Night noise guidelines for Europe, Regional Office for Europe, Copenhagen.
WHO, 2011, Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe, Regional Office for Europe, Copenhagen.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

92

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:125094 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.1.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji