Obiekt

Tytuł: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 1 (2020)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Aguillo I., Bar-Ilan J., Levene M., Ortega J.L., 2010, Comparing university rankings, Scientometrics, 85, 1, s. 243-256. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0190-z ; Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579-589. ; Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1 ; Bański J., 2015, Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 279-298.https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4 ; Bański J., 2017, Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych w polskich placówkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 517-538. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4 ; Cantwell B., Taylor B., 2013, Global Status, Intra-Institutional Stratification and Organizational Segmentation: A Time-Dynamic Tobit Analysis of ARWU Position Among US Universities, Minerva, 51, s. 195-223. https://doi.org/10.1007/s11024-013-9228-8 ; Dahlig-Turek E., 2011, ESF, ERIH, JCR... czyli o ewaluacji humanistyki, Kultura i Edukacja, 2, 81, s. 189-203. ; Docampo D., 2011, On using the Shanghai ranking to assess the research performance of university systems, Scientometrics, 86, 1, s. 77-92. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0280-y ; Drabek A., 2018, Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych, UAM, Poznań. ; Jöns H., Hoyer M., 2013, Global geographies of higher education: The perspective of world university rankings, Geoforum, 46, s. 45-59. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.014 ; Kulczycki E., 2017, Rola baz danych w ocenie czasopism naukowych w Polsce - aktualne cele i wyzwania polityki naukowej, [w]: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju: III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017. ; Millot B., 2015, International rankings: Universities vs. higher education systems, International Journal of Education Development, 40, s. 156-165. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.10.004 ; O'Connell C., 2013, Research discourses surrounding global university rankings: exploring the relationship with policy and practice recommendation, Higher Education, 65, 6, s. 709-723. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9572-x ; Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny Nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports - Poland 1999), Przegląd Geologiczny, 49, 7, s. 584-590. ; Roberts D., Thompson L., 2007, Reputation management for universities: University league tables and the impact on student recruitment, Working Paper Series, 2, The Knowledge Partnership, Leeds. ; Safon V., 2013, What do global university rankings really measure? The search for the X factor and the X entity, Scientometrics, 97, 2, s. 223-244. https://doi.org/10.1007/s11192-013-0986-8 ; Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5 ; Thakur M., 2007, The impact of ranking systems on higher education and its stakeholders, Journal of Institutional Research, 13, 1, s. 83-96.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

92

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

155

Strona końc.:

167

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:125096 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.1.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji