RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID ; Solon, Barbara : Autor

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 1 (2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Aguillo I., Bar-Ilan J., Levene M., Ortega J.L., 2010, Comparing university rankings, Scientometrics, 85, 1, s. 243-256. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0190-z
Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579-589.
Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
Bański J., 2015, Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 279-298.https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4
Bański J., 2017, Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych w polskich placówkach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 517-538. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4
Cantwell B., Taylor B., 2013, Global Status, Intra-Institutional Stratification and Organizational Segmentation: A Time-Dynamic Tobit Analysis of ARWU Position Among US Universities, Minerva, 51, s. 195-223. https://doi.org/10.1007/s11024-013-9228-8
Dahlig-Turek E., 2011, ESF, ERIH, JCR... czyli o ewaluacji humanistyki, Kultura i Edukacja, 2, 81, s. 189-203.
Docampo D., 2011, On using the Shanghai ranking to assess the research performance of university systems, Scientometrics, 86, 1, s. 77-92. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0280-y
Drabek A., 2018, Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych, UAM, Poznań.
Jöns H., Hoyer M., 2013, Global geographies of higher education: The perspective of world university rankings, Geoforum, 46, s. 45-59. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.014
Kulczycki E., 2017, Rola baz danych w ocenie czasopism naukowych w Polsce - aktualne cele i wyzwania polityki naukowej, [w]: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju: III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017.
Millot B., 2015, International rankings: Universities vs. higher education systems, International Journal of Education Development, 40, s. 156-165. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.10.004
O'Connell C., 2013, Research discourses surrounding global university rankings: exploring the relationship with policy and practice recommendation, Higher Education, 65, 6, s. 709-723. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9572-x
Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny Nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports - Poland 1999), Przegląd Geologiczny, 49, 7, s. 584-590.
Roberts D., Thompson L., 2007, Reputation management for universities: University league tables and the impact on student recruitment, Working Paper Series, 2, The Knowledge Partnership, Leeds.
Safon V., 2013, What do global university rankings really measure? The search for the X factor and the X entity, Scientometrics, 97, 2, s. 223-244. https://doi.org/10.1007/s11192-013-0986-8
Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5
Thakur M., 2007, The impact of ranking systems on higher education and its stakeholders, Journal of Institutional Research, 13, 1, s. 83-96.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

92

Issue:

1

Start page:

155

End page:

167

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125096 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.1.9

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information