Obiekt

Tytuł: Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów = Bioclimatic conditions as a factor shaping recreational potential of the Sudetic Mountains

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

351 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Błaś M., Sobik M., 2000, Mgła w Karkonoszach i wybranych masywach górskich Europy, [w:] J. Štursa, K.R. Mazurski, A. Pałucki (red.), Proceedings of the International Conference „Geoecological Problems of the Giant Mountains”, Svoboda nad Upou, Krkonose National Park – Czech Republic, 19–21 September 2000, Opera Corcontica, 37, 1, s. 35–46. ; 2. Błaś M., 2005, Osobliwości klimatu Karkonoszy i Gór Izerskich, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 109–122. ; 3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa. ; 4. Błażejczyk K., 2006, MENEX_2005 – the Revised Version of Man-Environment Heat Exchange Model, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/menex.htm ; 5. Błażejczyk K. Matzarakis A., 2008, Evaluation of climate from the point of view of recreation and tourism, [w:] Proceedings 18th International Congress on Biometeorology, Tokyo, 22–26 September 2008, International Society of Biometeorology, Local Organizing Committee, Tokyo, s. 1–4. ; 6. Dubicka M., 1997, Variation of sunshine duration in selected mountain regions of centra lEurope, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, s. 31–41. ; 7. Falarz M., 2005, Dni z pogodą parną na obszarze Polski, Przegląd Geograficzny, 77, 3, s. 311–323. ; 8. Matzarakis A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott (red.), Developments in Tourism Climatology, Commision on Climate, Tourism and Recreation, International Society of Biometeorology, Freiburg, s. 52–58. ; 9. Matzarakis A., 2010, Assessment of weather and climate for tourism and health in the Alps, [w:] Proceedings Forum Alpinum 2010; Metropolises and “their” Alps, München/Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1, s. 35–38, ; 10. Miszuk B., 2010, Struktura sezonowa i przestrzenna warunków bioklimatycznych Karkonoszy i Gór Izerskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. ; 11. Szczepankiewicz-Szmyrka A., Mielcarek A., 1997, Bioclimatic conditions in subalpine zone of Karkonosze Mts., Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, Wrocław, s. 95–101.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

84

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

437

Strona końc.:

446

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:15801 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji