Obiekt

Tytuł: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I = Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part I

Twórca:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule przedstawia się dominującą rolę transportu lotniczego w obsłudze zorganizowanego ruchu turystycznego, szczególnie widoczną w turystyce zagranicznej. Udział poszczególnych segmentów rynku lotniczego w przewozach turystycznych jest jednak różny: od trudnego do określenia w przewozach regularnych do niemal wyłącznego w przewozach czarterowych. W części I artykułu przedstawia się charakterystykę liczbową pasażerów i operacji w polskich portach lotniczych, a także największych przewoźników regularnych, obsługujących między innymi zorganizowane przeloty turystyczne. Część II artykułu, poświęcona przewoźnikom czarterowym, ukaże się w Przeglądzie Geograficznym, 2015, 87, 4.

Bibliografia:

1. Alderidgi M., Cento A., Nijkamp P., Rietveld P., 2012, Competition in the European aviation market: The entry of low-cost airlines, Journal of Transport Geography, 24, s. 223-233. ; 2. Bieger T., Wittmer A., 2006, Air transport and tourism – Perspectives and challenges for destinations, airlines and governments, Journal of Air Transport Management, 12, 1, s. 40-46. ; 3. Buck S., Lei Z., 2004, Charter airlines: Have they a future?, Tourism and Hospitality Research, 5, 1, s. 72-78. ; 4. Budd L., Francis G., Humphreys I., Ison S., 2014, Grounded: Characterising the market exit of European low cost airlines, Journal of Air Transport Management, 34, s. 78-85. ; 5. Burrell K., 2011, Going steerage on Ryanair: Cultures of migrant air travel between Poland and the UK, Journal of Transport Geography, 19, 5, s. 1023-1030. ; 6. Casey M.E., 2010, Low cost air travel: Welcome aboard?, Tourist Studies, 10, 2, s. 175-191. ; 7. Chung J.Y., Whang T., 2011, The impact of low cost carriers on Korean Island tourism, Journal of Transport Geography, 19, 6, s. 1335-1340. ; 8. de Wit J.G., Zuidberg J., 2012, The growth limits of the low cost carrier model, Journal of Air Transport Management, 21, s. 17-23. ; 9. Dobruszkes F., 2006, An analysis of European low-cost airlines and their networks, Journal of Transport Geography, 14, 4, s. 249-264. ; 10. Dobruszkes F., 2009a, Does liberalisation of air transport imply increasing competition? Lessons from the European case, Transport Policy, 16, 1, s. 29-39. ; 11. Dobruszkes F., 2009b, New Europe, new low-cost air services, Journal of Transport Geography, 17, 6, s. 423-432. ; 12. Dobruszkes F., 2013, The geography of European low-cost airline networks: A contemporary analysis, Journal of Transport Geography, 28, s. 75-88. ; 13. Dobruszkes F., Mondou V., 2013, Aviation liberalization as a means to promote international tourism: The EU-Morocco case, Journal of Air Transport Management, 29, s. 23-34. ; 14. Francis G., Humphreys I., Ison S., Aicken M., 2006, Where next for low cost airlines? A spatial and temporal comparative study, Journal of Transport Geography, 14, 2, s. 83-94. ; 15. Graham A., 2013, Understanding the low cost carrier and airport relationship: A critical analysis of the salient issues, Tourism Management, 36, s. 66-76. ; 16. Graham A., Dennis N., 2010, The impact of low cost airline operations to Malta, Journal of Air Transport Management, 16, s. 127-136. ; 17. Graham B., Shaw J., 2008, Low-cost airlines in Europe: Reconciling liberalization and sustainability, Geoforum, 39, 3, s. 1439-1451. ; 18. Gross S., Lück M. (red.), 2013, The Low Cost Carrier Worldwide, Ashgate, Farnham-Burlington VT ; 19. http://en.wikipedia.org/wiki/General_aviation – hasło w Wikipedii nt. general aviation (20.02.2014). ; 20. Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2 wyd. ; 21. Martínez-Garcia E., Ferrer-Rosell B., Coenders G., 2012, Profile of business and leisure travelers on low cost carriers in Europe, Journal of Air Transport Management, 20, s. 12-14. ; 22. Pearce D.G., 1987, Mediterranean charters – a comparative geographic perspective, Tourism Management, 8, 4, s. 291-305. ; 23. Pijet-Migoń E., 2012, Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Uniwersytet Wrocławski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 25, Wrocław. ; 24. Polskie Porty Lotnicze. Raport roczny 2012, www.polish-airports.com/pl/raporty/raporty/raport-roczny-2012-3. ; 25. Rey B., Myro R.L., Galera A., 2011, Effect of low-cost airlines on tourism in Spain. A dynamic panel data model, Journal of Air Transport Management, 17, s. 163-167. ; 26. Taylor Z., Ciechański A., 2014a, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monographs IGiPZ PAN, 16, Warszawa. ; 27. Taylor Z., Ciechański A., 2014b, Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 471-497. ; 28. Tłoczyński D., 2013, Rynek lotniczy 2013. Raport. Dodatek do Wiadomości Turystycznych, grudzień 2013, Warszawa. ; 29. Williams G., 2001, Will Europe's charter carriers be replaced by "no-frills" scheduled airlines?, Journal of Air Transport Management, 7, s. 277-286. ; 30. Williams G., 2008, The future of charter operations, [w:] A. Graham, A. Papatheodorou, A. Forsyth (red.), Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel, Ashgate, Farnham-Burlington VT, s. 85-102. ; 31. www.airport.lublin.pl – oficjalna strona internetowa Portu Lotniczego Lublin (18.02.2014). ; 32. www.infoveriti.pl – serwis InfoVeriti Polska udostępniający sprawozdania składane w Krajowym Rejestrze Sądowym (5.10.2013, 16.12.2013). ; 33. www.tanie-loty.com.pl – raport centrum rezerwacji tanie-loty.pl pn. Loty czarterowe z Polski – lato 2012 (4.02.2014). ; 34. www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/324-statystyki-i-analizy – dane z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (10.02.2014).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

255

Strona końc.:

278

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55416 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.2.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji