Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin = Representations of rural space in the local self governments’ promotional brochures

Twórca:

Bednarek-Szczepańska, Maria

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena reprezentacji wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Do badań wybrano 33 publikacje (tzw. foldery lub informatory) gmin zróżnicowanych pod względem położenia, warunków przyrodniczych, sytuacji społecznej i funkcji gospodarczych. Przeprowadzono analizę jakościową tych publikacji według opracowanego schematu. Na tej podstawie scharakteryzowano prezentowany w nich wizerunek społeczności lokalnej, głównych funkcji gospodarczych gmin oraz rolę przyrody, ochrony środowiska i infrastruktury, a także otoczenia zewnętrznego w kształtowaniu wizerunku tych gmin. Wyodrębniono główne motywy – powtarzające się schematy przedstawiania przestrzeni wiejskiej składające się na jej obraz w folderach gmin: motyw przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, wszechstronnie doskonałej, nowoczesno-tradycyjnej, nieskażonej, dynamicznie rozwijającej się oraz przestrzeni przeszłości i pamięci.

Bibliografia:

1. Aase T., 1994, Representations of space in geography and anthropology, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 76, 1, s. 51-58.
2. Ashworth G.J., Voogd H., 1990, Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, Belha ven Press, London.
3. Ashworth G.J., Voogd H., 1994, Marketing and place promotion, [w:] J.R. Gold, S.V. Ward (red.), Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions. John Wiley & Sons, Toronto, s. 39-52.
4. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Poznań.
5. Burgess J., 1974, Stereotypes and urban images, Area, 6 (3), s. 167-171.
6. Burgess J., 1982, Selling places: Environmental images for the executive, Regional Studies, 16, 1, s. 1-17.
7. Burgess J., 1989, The production and consumption of environmental meanings in the mass media: A research agenda for the 1990s, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 15, 2, s. 139-161.
8. Dilley R., 1986, Tourist brochures and tourist images, The Canadian Geographer, 30, s. 59-65.
9. Dudek-Mańkowska S., 2011, Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
10. Edwards E., 1996, Postcards: Greetings from another world, [w:] T. Selwyn (red.), The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Wiley, New York, s. 197-222.
11. Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
12. Gallarza M., Saura I., García H., 2002, Destination image: Towards a conceptual framework, Annals of Tourism Research, 29, 1, s. 56-78.
13. Gold J. R., Ward S. V., 1994, Introduction, [w:] J. R. Gold, S. V. Ward (red.), Place Promotion – The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, John Wiley & Sons, Toronto.
14. Grzymała-Kazłowska A., 2007, Konstruowanie innego": wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
15. Gwosdz K., 2000, Polowanie na inwestora – selektywny wizerunek miast Górnego Śląska w promocji lokalnej, [w:] I. Jażdżewska (red.), XIII Konwersatorium wiedzy o mieście: Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany", Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 151-154.
16. Gwosdz K., 2001, Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji. Przypadek Górnego Śląska, Czasopismo Geograficzne, 72, 3-4, s. 283-299.
17. Hopkins J., 1998, Signs of the Post-Rural: Marketing Myths of a Symbolic Countryside, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 80, 2, s. 65-81.
18. Hunter W., 2008, A typology of photographic representations for tourism: Depictions of groomed spaces, Tourism Management, 29, s. 354-365.
19. Kotler P., Heider D. H., Rein I., 1993, Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, Nowy Jork.
20. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Blackwell, Oxford.
21. Łuczak A., 2001, Kształtowanie wizerunku jako podstawa strategii marketingowej miasta, Wydział Zarządzania UŁ, Łódź (maszynopis).
22. Markowski T., 2007, Marketing technologiczny – marketing terytorialny – konceptualizacja problemu, [w:] T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski (red.), Marketing technologiczny i marketing terytorialny, Biuletyn KPZK PAN, 235, Warszawa, s. 6-13.
23. Markwick M., 2001, Postcards from Malta: image, consumption, context, Annals of Tourism Research, 28, 2, s. 417-438.
24. McQuail D., 2008, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
25. Stanowicka-Traczyk A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
26. Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
27. Sztop-Rutkowska K., 2007, Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3 (2), s. 63-81.
28. Van Dijk T.A., 2001, Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
29. Ward S., 1998, Selling Places. The Marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000, E&FN Spon, London.
30. Wodak R., 1999, Critical discourse analysis of the end of 20th century, Research on Language and Social Interaction, 32, 1-2, s. 185-193.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

87

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

299

Strona końc.:

319

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55418 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.2.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji