Object

Title: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu = The critical condition of Polish geography - and a criticism of the current state of affairs

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3–4, s. 3–18. ; 2. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255–281. ; 3. Chojnicki Z., 1986, Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 357–377. ; 4. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 5. Chojnicki Z., Starkel L., Wróbel A., 1986, Główne kierunki rozwoju polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 323–337. ; 6. Falkowski J., 2000, Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 169–176. ; 7. Kierzek R., 2008, Polska nauka w indeksie Hirscha, Sprawy Nauki, 6–7/137, s. 29–35. ; 8. Liszewski S., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 82–89. ; 9. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-24. ; 10. Kuhn T., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago. ; 11. Maruszczak H., 2000, O paradygmatach w geografii fizycznej, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 183–186. ; 12. Richling A., 2000, Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 163–168. ; 13. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

3

Start page:

319

End page:

333

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:966 ; oai:rcin.org.pl:966 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information