Obiekt

Tytuł: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu = The critical condition of Polish geography - and a criticism of the current state of affairs

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3–4, s. 3–18. ; 2. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255–281. ; 3. Chojnicki Z., 1986, Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 357–377. ; 4. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 5. Chojnicki Z., Starkel L., Wróbel A., 1986, Główne kierunki rozwoju polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 323–337. ; 6. Falkowski J., 2000, Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 169–176. ; 7. Kierzek R., 2008, Polska nauka w indeksie Hirscha, Sprawy Nauki, 6–7/137, s. 29–35. ; 8. Liszewski S., 1999, Czy i co łączy współczesne nauki geograficzne. Refleksje osobiste nad stanem polskiej geografii, [w:] A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 82–89. ; 9. Maik W., 2004, Główne płaszczyzny relacji między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-24. ; 10. Kuhn T., 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago. ; 11. Maruszczak H., 2000, O paradygmatach w geografii fizycznej, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 183–186. ; 12. Richling A., 2000, Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 163–168. ; 13. Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

319

Strona końc.:

333

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:966 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.1

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji