RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka = Regularities of the water cycle in the Western Carpathians Beskids-foothills area based on th

Creator:

Bochenek, Witold : Autor ORCID

Date issued/created:

© copyright 2020

Resource type:

Text

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information