RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Studia z dziejow geografii ekonomicznej w Polsce od połowy XVIII w. do r. 1848 = Studies in the history of economic geography in Poland since the 18th century to 1848 = Issledovaniâ po istorii ekonomičeskoj geografii v Pol'še s poloviny XVIII veka do 1848 goda

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information