RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej : opracowanie zbiorowe = Differenciaciâ i novye deleniâ mirovogo social'no-èkonomičeskogo prostranstva = Differentiation and new divisions of the world socio-economic space

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information