RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych (na przykładzie potoku Kobylanka na Wyżynie Krakowskiej) = Effect of catastrophic floods on the course of fluvial processes (with Kobylanka creek on the Kraków upland as example) = Vliânie katastrofičeskih pavodkov na hod flûviâl'nyh processov (na primere reki Kobylânki na Krakovskom Plato) ; Rzeźba podczwartorzędowa i ewolucja układu sieci dolinnej w północnośrodkowej części Wyżyny Małopolskiej = Sub-qu Podčetvertičnyj rel'ef i évolûciâ sistemy dolinnoj seti v severocentral'noj časti Malopol'skogo platoaternary relief and the evolution of the valley system in the north-central part of the Małopolska Upland =

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information