RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców = Transformation of the socio-spatial structure of the Polish city versus the territorial consciousness of its inhabitants

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information