Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

[Odpoczynek pod mendlem (snopów zboża)] [Dokument ikonograficzny]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: [Odpoczynek pod mendlem (snopów zboża)] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1947]

Typ zasobu:

Obraz

Opis:

Zdjęcie przedstawia parę młodych ludzi odpoczywajacych w trakcie żniw, opartych o mendel ze snopków zboża. W tle kolejne snopy, ściętego i powiązanego już zboża. Pod spodem zdjęcia maszynowy podpis : "Odpoczynek pod mendlem żyta po pracy żniwnej. Zdjęcie wykonane w 1947 roku. Siedzą Władysław i Helena małż. (...) na polu matki Franciszki (...). Zdjęcia dokonał foto-amator / nazwisko nie znane/ we wsi i b. gminie Grzymkowice, pow. skierniewickim." ; lato 1947 r., Grzymkowice, woj. łódzkie ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Szczegółowy typ zasobu:

Fotografia

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:1668

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 20-12

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty