Obiekt

[Nauczyciel z uczniami przed szkołą] [Dokument ikonograficzny]
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: [Nauczyciel z uczniami przed szkołą] [Dokument ikonograficzny]

Data wydania/powstania:

[1926]

Typ zasobu:

Obraz

Opis:

Fotografia przedstawia grupę dzieci wiejskich pozujących do zdjęcia z nauczycielem na tle budynku szkoły. Wśród dzieci przewaga chłopców w takich samych mundurkach. Według właścicielki zdjęcia przedstawia ono dzieci z wiejskiej szkoły w Tuchaniach, wiosce niedaleko Białopola. Zdjęcie zostało ofiarowane przez nauczyciela jej ojcu o czym świadczy napis na odwrocie. Nauczyciel był człowiekiem bardzo ofiarnym, oddanym dzieciom, szkole i szerzeniu oświaty na wsi. Na odwrocie zdjęcia inskrypcja: "Na pamiątkę W.P. Przewodniczącemu ...(zapis nieczytelny), gm. Białopole ofiarowała szkoła w Tuchaniach. Tuchanie, d. 21 (?) 1926" 21 III 1926 ; 1926 r., Tuchanie, woj. lubelskie ; Zdjęcie przesłane na konkurs "Fotografia polskiej wsi" do 1948 roku, organizowany w 1983 r. przez kwartalnik "Fotografia" i tygodnik "Nowa Wieś". Odbitka zdjęcia przechowywana w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej)

Szczegółowy typ zasobu:

Fotografia

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:18400

Źródło:

IAiE PAN, nr inw. 197-1

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego